Van Man Tot Man

Van man tot man is een interactieve installatie waarin mannen de ruimte krijgen om samen hun emotioneel vocabulaire te ontdekken.

De installatie creëert een plek waar geluisterd kan worden naar hoe mannen met hun gevoelens omgaan en daarnaast is het ook een plek waar de man zijn eigen verhaal kwijt kan. Zo ontstaat er een ruimte waar de eerste stap gezet wordt naar een toekomst waarin de man meer grip leert krijgen op zijn gevoelsleven.

Van man tot man is tot stand gekomen vanuit onderzoek naar hoe mannelijkheid zich uit in onze huidige samenleving. Uit het field-research kwam naar voren dat het niet praten over gevoelens evenals de gevolgen hiervan in grote mate speelt onder mannen. Daarom focuste ik me op de vraag: ‘Hoe kan een interactieve installatie er voor zorgen dat mannen zich meer openstellen voor hun gevoelens?’

De installatie bestaat uit twee onderdelen. Allereerst de opname-paal, dit is de plek waar de bezoeker in de koepel een antwoord kan opnemen op een gevoelens gerelateerde vraag. Denk daarbij aan een vraag als: ‘Hoe ging jij de laatste keer om met slecht nieuws?’. Wanneer het antwoord is opgenomen wordt deze anoniem opgeslagen in een database waar alle antwoorden terecht komen. 

Het tweede onderdeel van de installatie bestaat uit losse speakers die rond de opname-paal zijn geplaatst. Deze speakers spreken willekeurig de opgenomen verhalen uit de database uit. 

Zo ontstaat er een veilige plek waar mannen zich kwetsbaar opstellen, hun verhaal durven vertellen en vervolgens daarmee andere mannen helpen om hùn verhaal te vertellen. Een plek waar, van man tot man, een nieuw emotioneel vocabulaire kan ontstaan.

Rvs – Plexiglas – Elektronica